MHA Education Dept., New Town, ND
701-627-4113
701-627-4935

English to Arikara


k


kettle kosčiinoókUx N kettle
kiss haakačituux V to kisstIhaakačitúx V He/she kisses
knee paáʾuʾ N knee
knife neesítš N knife